CO2 prestatieladder

CO2 prestatieladder

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat bij Zuidema Groep hoog in het vaandel. Eén van de pijlers van MVO is de zorg voor ons milieu (duurzaamheid).

Zuidema Groep wil dit onder andere graag concreet maken door de implementatie van het Handboek CO2-prestatieladder 3.0 in het bestaande kwaliteitssysteem. Hiermee willen wij graag het CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij projecten bevorderen. Wij zullen hiervoor onder meer de jaarlijkse CO2-uitstoot in kaart brengen en bekijken hoe deze uitstoot verder gereduceerd kan worden.

In onderstaand overzicht zijn de diverse rapportages en documenten opgenomen conform § 6.1.3 van het Handboek CO2-prestatieladder 3.0.

Normeis

Onderwerp

Document

3B CO2-beleidsverklaring Beleidsverklaring Zuidema, CO2-ladder.pdf
3A CO2-voortgangsverslag 2016 CO2-voortgangsverslag 2016
  CO2-voortgangsverslag 2017 CO2-voortgangsverslag 2017
  CO2-voortgangsverslag 2018 CO2-voortgangsverslag 2018
    CO2-voortgangsverslag 2019 CO2-voortgangsverslag 2019
  CO2-voortgangsverslag 2020 CO2-voortgangsverslag 2020
  CO2 -emissie 2016 Publicatie 2016
  CO2 -emissie 2017 Publicatie 2017
  CO2 -emissie 2018 Publicatie 2018
  CO2 -emissie 2019 Publicatie 2019
  CO2 -emissie 2020 Publicatie 2020
3B.2/3C.1/3D.1 CO2-reductieplan 2016-2020, incl. participatieplan Reductieplan 2016-2020.pdf
  Deelname proeftuin Green Planet Projectplan DKTI-Transport 2021
    Initiatief elektrische mobiele werktuigen Elektrische mobiele werktuigen
3C CO2-communicatieplan Communicatieplan.pdf
  CO2-bewust certificaat CO2-bewust certificaat

Met deskundig en zorgvuldig vakmanschap, voeren wij op structurele basis projecten uit waarbij de klant centraal staat. Door onze betrokkenheid met de klant, de manier van afvalstromen beperken en het hergebruik van grondstoffen werken we samen aan de slimste weg. 

Ik wil graag contact opnemen
Zuidema groep
EENVOUDIG EN ONLINE

ZAND, GROND, COMPOST,BEMESTE TUINAARDE EN GRIND BESTELLEN?

Ga naar de webshop Sluiten
Contact